Skak verden rundt

Der er et hav af muligheder for at deltage i skakturneringer over hele verden. World Chess Federation – FIDE – er hovedorganisationen for mange nationale skakorganisationer, og her samles en række af de store turneringer.

World Chess Federation blev grundlagt i Paris i 1924, og siden har organisationen været centrum for udviklingen af skak som en intellektuel sportsgren, en tankesport, der udvikler sig hurtigt.

Skak olympiade viser spillets tyngde

Der kører løbende turneringer i alle dele af verden arrangeret af denne organisation. For eksempel er der i efteråret 2018 gang i en international skakturnering i Georgien, i byen Batumi.

Turneringen er den 43. skak olympiade, og samtidig gennemføres den 89. årskongres for World Chess Federation.

Det siger lidt om skakspillets renomme, at der afholdes en skak olympiade. Skak blev i 1999 godkendt som olympisk disciplin af den internationale olympiske komite.

Tæt kalender

På et halvt år afvikles der omkring 20 store internationale turneringer på verdensplan gennem FIDE – World Chess Federation.

Dertil kommer et tilsvarende antal turneringer på europæisk plan og i Amerika. Og også i Asien og Afrika afvikles der mange store turneringer i skak, om end antallet ikke er helt så højt som i Europa, Amerika og på helt overordnet verdensplan.

Turnering for handicappede

Et fast punkt er afviklingen af en turnering om efteråret for unge, handicappede skakspillere. Den har i 2018 kørt for anden gang. Turneringen er med til at fremme den inklusion, som også skakorganisationerne anser som stadig mere vigtig, og først og fremmest viser turneringen, at handicappede er i stand til at deltage i og konkurrere i turneringer på lige fod med alle andre udøvere af det ædle spil.

I år fandt turneringen sted i Cherry Hill, New Jersey i USA, og blev vundet af den unge russiske spiller, Ilia Lipilin.

At unge skakspillere kan nå langt, viser den norske stjerne

Magnus Carlsen, som har vundet den ene store turnering efter den anden.

Kvinderne har også deres egen verdensmesterskabsturnering, i Rusland i efteråret 2018. 64 kvinder deltager på internationalt niveau, så det afliver nok eventuelle fordomme om, at skak er en sport for mænd og drenge mere end for kvinder.

Dansk skakfestival

På dansk niveau er der i juli gennemført Copenhagen Chess Festival. Det er en privat arrangeret turnering, og dens hjemmeside xtraconchessopen.dk indeholder også blogs, som giver uddybninger omkring skakturneringer og enkelte spillere.

De danske turneringer kan selvsagt ikke nå så langt i omfang og deltagelse som de største, internationale turneringer, men Danmark har alligevel vundet et ry for sine store turneringer.

For den unge dreng Shreyas Royal har det at deltage i en stor international turnering givet helt særlige muligheder. Han og hans familie stod foran udvisning fra Storbritannien, men da han udviste helt særlige skaktalenter, fik han lov til at blive og deltage i en stor engelsk turnering i skak.